FAQs Complain Problems

Blogs

Elected Officials

Name Designation Phone Photo कार्यालय वार्ड नं
बासुदेव घिमिरे नगर प्रमुख 9857025266 नगर प्रमुख
बासु देव घिमिरे Mayor 9857025266 Mayor
जगेश्वर देवी चौधरी Deputy Mayor 071562652 Deputy Mayor
सुरेन्द्र श्री नगर प्रवक्ता /Spoke Person 9857035713 नगर प्रवक्ता /Spoke Person
तामानाथ पाण्डेय Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.1
दधिराम गौतम Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३८८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No. 2
टंकप्रसाद तिवारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२८७५१ Ward President/वडाध्यक्ष ward3
दिवाकर ढकाल Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३०१२६ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.4
चेतनारायण भण्डारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०६६१८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.5
सुखदेव न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७३८२८९३ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.6
दुर्गाप्रसाद पाण्डे Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२०२९९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.7
कृष्णप्रसाद पौडेल Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०३१७०८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.8
नारायण न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२५९०९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.9
व्यास मुन थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१७४३९७५२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.10
मुक्तिनारायण चौधरी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०४८९१८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.11
सहदेव थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८०६९०६९६२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.12
गणेश न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२३५८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.13
सोहन प्रसाद थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१५४७२८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.14
खेमराज गुरुङ्ग Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२१९३५ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.15
झविलाल भुसाल Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.16

Pages