FAQs Complain Problems

Blogs

सुझाब सल्लाह

जनप्रतिनिधीहरु 

जनप्रतिनिधीहरु 

क्र.सं.     नामथर                                                                          सम्पर्क नं.
१         नगर प्रमुख         श्री बासुदेव घिमिरे                                     ९८५७०२५२६६
२        नगर उपप्रमुख      श्री जगेश्वर देवी चौधरी                              ९८४७०५०१३०

तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नामावली

 

क्र.स. नाम थर                                सम्पर्क नम्बर                       वडा नं.

१    तामानाथ पाण्डेय                      ९८५७०३०४५५                       १

Pages