मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

Elected Officials

Name Designation Phone Photo कार्यालय वार्ड नं
बासु देव घिमिरे Mayor 9857025266 Mayor
जगेश्वर देवी चौधरी Deputy Mayor 071562652 Deputy Mayor
तामानाथ पाण्डेय Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.1
दधिराम गौतम Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३८८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No. 2
टंकप्रसाद तिवारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२८७५१ Ward President/वडाध्यक्ष ward3
दिवाकर ढकाल Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३०१२६ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.4
चेतनारायण भण्डारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०६६१८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.5
सुखदेव न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७३८२८९३ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.6
दुर्गाप्रसाद पाण्डे Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२०२९९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.7
कृष्णप्रसाद पौडेल Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०३१७०८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.8
नारायण न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२५९०९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.9
व्यास मुन थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१७४३९७५२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.10
मुक्तिनारायण चौधरी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०४८९१८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.11
सहदेव थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८०६९०६९६२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.12
गणेश न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२३५८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.13
सोहन प्रसाद थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१५४७२८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.14
खेमराज गुरुङ्ग Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२१९३५ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.15
झविलाल भुसाल Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.16
दान बहादुर चौधरी Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३५२५२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.17
पार्वती क्षेत्री Ward Member/वडा सदस्य ९८४७१५२८२६ Ward Member/वडा सदस्य Ward 1

Pages