मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

Elected Officials

Name Designation Phone Photo कार्यालय वार्ड नं
हिरादेवी वि.क. Ward Member/वडा सदस्य ९८०४४५३९५३ Ward Member/वडा सदस्य worda1
अर्जुन थापा Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०९०३७१ Ward Member/वडा सदस्य worda1
नेत्रप्रसाद खनाल Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०८०६६६ Ward Member/वडा सदस्य worda1
नेत्रकुमारी सापकोटा शर्मा Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०६६७६८ Ward Member/वडा सदस्य worda2
रुपा वि.क. Ward Member/वडा सदस्य ९८०४४५२४९२ Ward Member/वडा सदस्य worda2
खेमराज पाठक Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०१११३३ Ward Member/वडा सदस्य worda2
श्यामलाल खत्री क्षेत्री Ward Member/वडा सदस्य ९८४७१२९१८९ Ward Member/वडा सदस्य worda2
गीता कुमारी सापकोटा Ward Member/वडा सदस्य ९८६७१८४२६६ Ward Member/वडा सदस्य ward3
लक्ष्मी घिले Ward Member/वडा सदस्य ९८२३७७०४१३ Ward Member/वडा सदस्य ward3
तेज बहादुर गुरुङ्ग Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०२७०१५ Ward Member/वडा सदस्य ward3
घनश्याम पौडेल शर्मा Ward Member/वडा सदस्य ९८५११६९५४२ Ward Member/वडा सदस्य ward3
मञ्जु थापा Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०५१५९४ Ward Member/वडा सदस्य ward4
दिवाकर ढकाल Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०३०१२६ Ward Member/वडा सदस्य ward4
मञ्जु थापा Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०५१५९४ Ward Member/वडा सदस्य ward4
हरिमाया सार्की Ward Member/वडा सदस्य ९८४७१७९५९० Ward Member/वडा सदस्य ward4
रमेश प्रसाद आचार्य Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०३१७४४ Ward Member/वडा सदस्य ward4
मानकाजी श्रेष्ठ Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०३६०५४ Ward Member/वडा सदस्य warda4
चेतनारायण भण्डारी Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०६६१८२ Ward Member/वडा सदस्य ward5
गायत्री पाण्डे Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०३५७९५ Ward Member/वडा सदस्य ward5
सुमन नेपाली Ward Member/वडा सदस्य ९८०७४१९८३९ Ward Member/वडा सदस्य ward5

Pages