मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

जनप्रतिनिधी

नगरपालिका प्राेफाइल

जनसंख्या विवरण
पुरुष महिला तेश्राे लिंगी जम्मा जम्मा घरधुरी
६३३१६ ६०५०९ ११ १२३८३६ २५५०३
शैक्षिक संस्थाहरु
प्रारभिंक बाल विकास केन्द्र आधारभूत माध्यमिक बिद्यालय क्याम्पस
स्वास्थ्य संस्थाहरु
स्वास्थ्य चौकी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र २४ घंटे प्रसुती केन्द्र खाेप क्लिनिक गाउघर क्लिनिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
३० २२ १७६
प्रहरी कार्यालय
मंगलापुर ड्राइभरटाेल महुबारी

Name Designation Phone Photo कार्यालय वार्ड नं
जगेश्वर देवी चौधरी Deputy Mayor 071562652 Deputy Mayor
सुरेन्द्र श्री नगर प्रवक्ता /Spoke Person 9857035713 नगर प्रवक्ता /Spoke Person
तामानाथ पाण्डेय Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.1
दधिराम गौतम Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३८८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No. 2
टंकप्रसाद तिवारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२८७५१ Ward President/वडाध्यक्ष ward3
दिवाकर ढकाल Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३०१२६ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.4
चेतनारायण भण्डारी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०६६१८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.5
सुखदेव न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७३८२८९३ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.6
दुर्गाप्रसाद पाण्डे Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२०२९९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.7
कृष्णप्रसाद पौडेल Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०३१७०८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.8
नारायण न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२५९०९ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.9
व्यास मुन थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१७४३९७५२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.10
मुक्तिनारायण चौधरी Ward President/वडाध्यक्ष ९८४७०४८९१८ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.11
सहदेव थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८०६९०६९६२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.12
गणेश न्यौपाने Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२३५८२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.13
सोहन प्रसाद थारु Ward President/वडाध्यक्ष ९८१५४७२८११ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.14
खेमराज गुरुङ्ग Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०२१९३५ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.15
झविलाल भुसाल Ward President/वडाध्यक्ष Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.16
दान बहादुर चौधरी Ward President/वडाध्यक्ष ९८५७०३५२५२ Ward President/वडाध्यक्ष Ward No.17
Mr. Basu Dev Ghimire Mayor 071-562652, 9857025266 Mayor

Pages