FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

हार्दिक निमन्त्रणा
यस तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रवाहका बारेमा तपशिल मिति, समय र स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपस्थितीको निम्ति सम्पूर्ण नगरबासीहरुमा हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौं ।
तपशिल
मिति : २०७५ असोज २ गते
समय : बिहान ११ बजे
स्थान : श्री सरस्वती पञ्चायतन मन्दिर, तिलोत्तमा ५
आयोजक
तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही

Pages