FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

सडक निर्माण सम्बन्धि सूचना

सडक निर्माण सम्बन्धि सूचना

गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना

गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका को १०० दिने प्रगती विवरण सार्वजनिकरण

तिलोत्तमा नगरपालिका को १०० दिने प्रगती विवरण सार्वजनिकरण

तिलाेत्तमा नगरपालिकाको भ्यू टावर सम्बन्धी सूचना

तिलाेत्तमा नगरपालिकाको भ्यू टावर सम्बन्धी सूचना 

तिलाेत्तमा नगरपालिका काे विधुत पाेल, ह्युम पाइृप र कार्यालय रङरोगन सम्बन्धि सूचना

तिलाेत्तमा नगरपालिका काे विधुत पाेल, ह्युम पाइृप र कार्यालय रङरोगन सम्बन्धि सूचना

Tender Notice for Hatbazar

Tender Notice for Hatbazar

तिलाेत्तमा नगरपालिका काे घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

तिलाेत्तमा नगरपालिका काे घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

सिलबन्धि बाेलपत्र अाह्वान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का न‌‍ १४)

सिलबन्धि बाेलपत्र अाह्वान सम्बन्धि सूचना  (ठेक्का न‌‍ १४)

सिलबन्धि बाेलपत्र अाह्वान सम्बन्धि सूचना

सिलबन्धि बाेलपत्र अाह्वान सम्बन्धि सूचना

सवारी साधन (कार) खरिद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन कार खरिद सम्बन्धी सूचना

भ्यूटावरको डिजाइन र नक्सा निर्माण तथा निर्माण स्थलको माटो परिक्षण कार्यको लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

भ्यूटावरको डिजाइन र नक्सा निर्माण तथा निर्माण स्थलको माटो परिक्षण कार्यको लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

तिलोत्तमा नगरपलिकाको गुरुयोजना तयार गर्न आसयपत्र पेश सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपलिकाको गुरुयोजना तयार गर्न आसयपत्र पेश सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

अमिनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

अमिनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

Result Publication

Result Publication

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको बोलपत्र / दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको बोलपत्र / दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

Notice for ward conference of annual planning for FY 074.075

Notice for ward conference of annual planning for FY 074.075

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको आ. व. ०७२/०७३ को लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना

तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यालयको  आ. व. ०७२/०७३  को लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना

Notice for tender of electric poles and humepipes

Notice for tender of electric poles and humepipes

Pages