मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

Elected Officials

Name Designation Phone Photo
सन्त बहादुर बस्नेत Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०३००१७
मानकाजी श्रेष्ठ Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०३६०५४
कृष्णप्रसाद पौडेल Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०३१७०८
राधा शाही Ward Member/वडा सदस्य ९८४७२५१३४३
पार्वती शाही Ward Member/वडा सदस्य ९८६७७६०४४१
हिरादेवी वि.क. Ward Member/वडा सदस्य ९८०४४५३९५३
जानकी सुनार Ward Member/वडा सदस्य ९८१७५०७५२१
तेज बहादुर गुरुङ्ग Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०२७०१५
दुर्गाप्रसाद पाण्डे Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०२०२९९
लक्ष्मी कुमारी थारु Ward Member/वडा सदस्य ९८२४४०५१५४
मीरा कुमारी वि.के. Ward Member/वडा सदस्य ९८०६९५८१६०
श्यामकुमारी नेपाल Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०२३२२३
खेमराज पाठक Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०१११३३
सुखदेव न्यौपाने Ward Member/वडा सदस्य ९८४७३८२८९३
अरुणा राना Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०५०१८२
उमाकुमारी वि.क. Ward Member/वडा सदस्य ९८४६९६३६४६
लोकनाथ पाण्डे Ward Member/वडा सदस्य ९८५७०३१९९७
चेतनारायण भण्डारी Ward Member/वडा सदस्य ९८४७०६६१८२
बिन्दु देवी भण्डारी Ward Member/वडा सदस्य ९८४७२६७७९३
लक्ष्मी बिश्वकर्मा Ward Member/वडा सदस्य ९८०६९६९२९४

Pages