मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

दक्ष तथा बिषय विज्ञकाे व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्ध मा