मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

सुझाब सल्लाह

Mr. Basu Dev Ghimire

Elected or Staff: 
Elected Official

वार्ड १

Nepali

वार्ड २

Undefined

वार्ड ३

Undefined

Pages