मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

News and Notices / सूचना तथा समाचार

तिलोत्तमा नगरपालिका को audio notice board सेवा सम्बन्धि सूचना .

तिलोत्तमा नगरपालिका को सूचना तथा समाचार हरु अब १६१८०७१५६०२३० मा डायल गरि सुन्न सक्नुहुने छ .

ति न पा ले प्रस्ताब गर्यो ल्याण्ड ल्याण्ड पुलिङ्ग साइट

Pages