मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

ज्येष्ठ नागरिकहरूलाइं सहभागी गराइंदिनुहुन ( श्री वडा कार्यालयहरू सबै)