तिलोत्तमा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

१.१ नगर परिचय
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस नगरपालिकाको गठन भएको छ । त्यस्तै सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठन संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र वेचविखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार नै यस नगरपालिका पनि संचालन र व्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थित, नामाकरण लगायत दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य एवंम कार्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

१.१.१ भौगोलिक अवस्थिती ः
अवस्थिती ः    
      अक्षांशः  २७ डिग्री ३३ मिनेट – २७ डिग्री ३९ मिनेट उत्तरी अक्षांश
देशान्तरः ८३ डिग्री २५ मिनेट – ८३ डिग्री ३३ मिनेट पूर्वी देशान्तर
    
सिमाना ः
पूर्व ः देवदह नगरपालिका
पश्चिम ः सियारी गाउपालिका र सुद्धोधन गाउपालिका
उत्तर ः बुटवल र देबदह न.पा.
दक्षिण ः ओमसतिया र सियारी गाउपालिका
उचाईः
समुन्द्री सतह देखि १६० मिटर देखि १७५ मिटर 
क्षेत्रफल ः    १२६.२ वर्ग कि.मी.
लम्बाई ः     सरदर १२.५ कि.मी. 
चौडाई ः     सरदर १०.१ कि.मी.
जलवायू ः
हावापानी ः उष्ण प्रदेशिय
तापक्रम ः औषत २८ डिग्री सेल्सियस
वर्षा ः औषत ३६९३ मि. मि. वार्षिक

प्रदेश ः            ५ नं. प्रदेश
अञ्चल ः        लुम्बिनी
रुपन्देही ः        रुपन्देही
निर्वाचन क्षेत्र नं. ः     १, २, ३ मा पर्ने
वडा संख्या ः        १७
    

१.१.२ नगरको नामाकरण ः
    यस नगरपालिकाको पश्चिम तर्फ वग्ने तिनाउ (तिलोत्तमा) नदीको नामबाट यस नगरपालिकाको नाम तिलोत्तमा राखिएको हो ।

१.१.३ नगरको प्रशासनिक विभाजन ः

यस तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रशासनिक विभाजन निम्न बमोजिम गरी कार्यालय संचालनमा छ ।
वडा नं. १–४ सम्मको  सम्युक्त वडा कार्यालय साविक शंकरनगर गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. ५–६ सम्मको सम्युक्त वडा कार्यालय साविक आनन्दवन गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. ७–९ सम्मको सम्युक्त वडा कार्यालय साविक करहिया गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. १०–१२ सम्मको सम्युक्त वडा कार्यालय साविक मक्रहर गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. १३–१४ सम्मको सम्युक्त वडा कार्यालय साविक टिकुलीगढा गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. १५–१६ सम्मको सम्युक्त वडा कार्यालय साविक मधवलिया गाविसको कार्यालय भवनमा
वडा नं. १७ को वडा कार्यालय साविक गंगोलिया गाविसको कार्यालय भवनमा

१.१.४ नगरका मुख्य नदी, खोला तथा तालतलैया सिमानाका गाविसहरु ः

मुख्य नदीहरु ः तिनाउ र रोहिणी
खोलाहरुः सुखौरा खोला
कुवाः डिङ्गरकुवा
ऐतिहासिक कुवा (शंकरनगर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र भगवान बुद्धले मामाघर जाने क्रममा पानी पिउने गरेको कुवा)
 

Slider: 
0