मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

नगर परिचय

तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र का सम्पूर्ण सरकारी तथा सामुदयिक बिद्यालय हरु

१    श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय
२    श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय
३    श्री जनता माध्यमिक विद्यालय
४    श्री शिवपुर माध्यमिक विद्यालय
५    श्री दुर्गा बैदिक सस्कृत विद्यापिठ
६    श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, तिनधुरे
७    श्री जन जागृति माध्यमिक विद्यालय
८    श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय
९    श्री सेमरा बजार माध्यमिक विद्यालय
१०    श्री पश्चिम पहुनी मा. वि.
११    श्री टिकुली गढ माध्यमिक विद्यालय
१२    श्री जनहित मा. वि. मैनहवा
१३    श्री जन ज्योति मा. वि. डिङगरनगर
१४    श्री शंकरनगर दुर्गादत्त मा. वि.
१५    श्री जनभावना मा. वि.
१६    श्री गिर्वाण सरस्वती सस्कृत विद्यालय
१७    श्री ज्योति आधारभुत विद्यालय
१८    श्री हाम्रो सगरमाथा आधारभुत विद्यालय
१९    श्री जन जागृति प्रा. वि., करौजिया
२०    श्री सेमरी प्र्रथमिक विद्यालय
२१    श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय
२२    श्री गौतम बुद्ध आदर्श शिशु सदन
२३    श्री मेदिनी आधारभुत विद्यालय
२४    श्री भुल्के मा. वि.
२५    श्री नमुना महिला विद्यालय
२६    श्री वरवलिया मा. वि.
२७    श्री बोहिया आधारभुत विद्यालय
२८    श्री प्रगति आधारभुुत विद्यालय
२९    श्री नवज्योति शंकरमान आधारभुत विद्यालय
३०    श्री कोटईमाई मिशुजु प्रा. वि.
३१    श्री बाल कल्याण नि.मा.वि.
३२    श्री उमा आधारभुुत विद्यालय
३३    श्री नर्मदेश्वर खैरिया प्राथमिक विद्यालय
३४    श्री सरस्वती नि.मा.वि. रेहरा
३५    श्री कोटीया माई प्रथमिक विद्यालय
३६    श्री मधवलिया मा. वि.
३७    श्री प्रगति सोमई आधारभुुत विद्यालय
३८    श्री वभनी भु.पु. सैीनक प्रा. वि.
३९    श्री गणेश आधारभुत विद्यालय
४०    श्री वाल विकास नि.मा.वि.
४१    श्री सिद्धार्थ आधारभुुत विद्यालय
४२    श्री सत्य लक्ष्मी आधारभुुत विद्यालय
४३    श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय
४४    श्री भद्रकाली प्रा. वि.
४५    श्री प्रभात आधारभुत विद्यालय
४६    श्री विश्व शान्ती सामुदायिक आ. वि
 

सामुदयिक

नगरपालिका प्राेफाइल

जनसंख्या विवरण
पुरुष महिला तेश्राे लिंगी जम्मा जम्मा घरधुरी
६३३१६ ६०५०९ ११ १२३८३६ २५५०३
शैक्षिक संस्थाहरु
प्रारभिंक बाल विकास केन्द्र आधारभूत माध्यमिक बिद्यालय क्याम्पस
स्वास्थ्य संस्थाहरु
स्वास्थ्य चौकी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र २४ घंटे प्रसुती केन्द्र खाेप क्लिनिक गाउघर क्लिनिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
३० २२ १७६
प्रहरी कार्यालय
मंगलापुर ड्राइभरटाेल महुबारी