मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

क्लिन तिलाेत्तमा ग्रिन तिलाेत्तमा मातहतकाे हरियाली प्रर्वद्वन र नगर सरसफाइं अभियान २५ अाै श्रृखला सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्षज्यू, सबै )