मोबाइल एप डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस "समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर! सुशासनयुक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर"

उपस्थिति सम्बन्धमा (श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरू सवै र श्री राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सवै )

Slider: 
0